маршрути в Осоговска планина
хижа Осоговонастаняване в хижастолова в хижаистория

 

забавления в Осоговска планина

плодове и билки в Осоговска планина

С възможности, забавления и удобства, които предлага, поддържан през зимата асфалтов път, хижа “Осогово” е подходяща за фирмено парти, тиймбилдинг, кръщене (параклисът е до хижата), лични и семейни празници с широк кръг гости.
Хижата разполага със собствено аварийно електрозахранване.

GPS

N 42º 11' 50.7"
E 22º 37' 27.6"

КОНТАКТ

За резервации
0882 815 515
Резервация за уикенд, моля, да бъде направена 1 месец предварително

Банкова сметка за резервации:

MKBUnionbank
BG04CBUN91951000473947

Членове на ТД "Осогово" нощуват в хижа Осогово безплатно, при предварителна резервация при управителя на хижата.

Членове на БТС ползват 20% намаление от цената на нощувка.

e-mail

Росен Димитров
управител
0888 227 968
0896 688 484

Осоговска планина І

Осоговска планина е част от Осоговско – Беласишката планинска група. В България тя се простира от югозапад на североизток между котловината Каменица, Кюстендилската котловина, р. Струма и областта Пиянец. В ниските и източни и югоизточни части е разположена историко – географската област Осоговия. С планина Влахина се свързва чрез седловината Черната скала.В България има дължина около 30км и ширина около 30км. Най-високата точка е вр. Руен 2251м. Планината има асиметричен профил – стръмен северозападен склон, нарязан от началните притоци Бистрица (Соволянска Бистрица), и полегат югоизточен склон, дълбоко изровен от долинната мрежа на р. Елешница, който в долната си част представлява силно опороена хълмиста земя.

Продължение


 

 


Кюстендил - хижа "Осогово / І вариант - през парк "Хисарлъка"
Отправна точка е градския пазар. В южна посока се минава по циментовите стъпала, които водят към парк “Хисарлъка” . Маркировката е червена и започва от тук. Излиза се на шосето, свързващо гр. Кюстендил с х. Осогово през с. Богослов. След около 200м. се свива вдясно по калдъръмена алея (втората по пътя). Навлиза се в иглолистна гора и се минава покрай питеен резервоар, край който се завива наляво. Алеята се изкачва по каменист склон, минава покрай зоопарка и за около половин час се достига до р-т “Чешмето”.

 

 


Важно е да се следва неотлъчно маркировката, защото от това място започват няколко пътеки и други алеи. Маршрутът продължава вдясно от ресторанта по широка алея. След около 15 – 20 мин. се пресича асфалтовия път и се продължава по пътеката вляво. Преминава се през дъбова гора, а след нея отново се навлиза в иглолистна. След около 600м. се излиза отново на шосето и по него се стига до с. Богослов. До тук маршрутът е малко повече от 1 час. По пътя се стига до хижа “Осогово”.


 

Кюстендил - хижа "Осогово" / ІІ вариант
Отправна точка е сградата на регионалната дирекция на МВР. В южна посока по улицата, обикаляща стадиона от лявата му страна, се продължава по асфалтирано шосе за парк “Хисарлъка”. На около 50 – 60м. от горния край на мрежата на стадиона, вдясно от шосето се отделя маркирана с червено пътека, която през иглолистна гора излиза на шосето Кюстендил – с. Богослов. Двете пътеки (тази и от І вариант) се сливат и по шосето се продължава за селото. От горния край на селото, в югозападна посока се тръгва по маркирана камениста пътека. Стига се до резервоара за питейна вода, където пътеката се раздвоява. Лявата след стотина метра пресича шосето и следва леко изкачване. Около 15 мин. по-късно отново се излиза на шосето.

 

 

Пресича се и се продължава по пътя нагоре, който върви около 1,5км. успоредно на шосето (от дясната му страна), след което следва стръмно изкачване през букова гора. Пътеката преминава под вр. Гроб (1320м.) и излиза в местността “Горна Попова ливада”. Слива се с маркираната пътеката, която идва от “Долна попова ливада”, двете стават една и водят за хижа “Осогово”.

Ако от резервоара се поеме по дясната пътека, ще се изкачи стръмен склон и след около 150м. се излиза на асфалтираното шосе на остър ляв завой. В завоя, вдясно се отделя черен път, по който трябва да се продължи. Той през букова гора подсича от Север вр. Гроб и излиза на “Долна Попова ливада”.


 

Хижа “Осогово” – местността “Превала” (кладенец “Бег бунар”) – вр. Руен (2251м.н.в.)
Най-популярният и предпочитан от туристи маршрут до вр. Руен. Маркировката е червена по камъни и дървета, също и по метални колове, които са зимната маркировка. Разстоянието в едната посока е около 4 часа стегнат ход без бързане. Тръгва се от хижата в южна посока по асфалтовия път и след около 200м. се отбива вдясно по широк черен път, който след около 15мин. извежда до местността “Грамадите” – слабо наклонено тревисто плато, осеяно със скални късове гранит. Продължава се на запад през пасища, също осеяни с гранитни отломъци, от юг се подсича вр. Кулин камък и се минава под изворите на р. Млачка. Следва слабо изкачване и подсичане от югоизток и юг на вр. Човека, след което се излиза но местността “Превала”, където е чешмата “Бег – бунар”. До тук са около 1,5ч. През 2007г. ТД “Осогово” преустройва бившият граничен пост в удобен заслон.

 

Пътят продължава към вр. Църен камък, като точно пред него пресича билото и продължава по южната му страна, за да се раздвои пред вр. Шипка. Десният слиза в долината на р. Бистрица, а левият води до заслон “Шапка” (също бивша гранична застава). От м. “Превала” до тук са около 1ч.15мин. На 30 – 40м. южно от заслона има чешмичка с питейна вода. Пътеката за върха се отделя вдясно от черния път, леко изкачвайки се по югозападния склон на вр. Шапка. Излиза се на билото, преминава се покрай оставащия вляво гребен Горна Солунка, а след това и покрай вр. Мали Руен. Мали Руен остава вдясно от пътеката и се достигат тревистите склонове на вр. Руен. Разстояние от заслон “Шапка” до върха е около 40мин. Малко пред върха е заслон “Руен”, построен през 2006г. от ТД “Осогово”. Разполага с две помещения, обзаведени с маси и пейки.

Връх “Руен” е на пето място по височина след Мусала, Вихрен, Ботев и Черни връх. Той е и най-високата гранична точка на Европейския съюз.

 


 

Хижа "Осогово" - вр. Църнотрав - с. Вратца
Маркировката на маршрута е синя. От х. "Осогово"

 

 


 

Връх “Руен” – село Гюешево
Пътеката от върха е в северна посока покрай самата гранична линия. Преминаването по нея и в двете посоки става с разрешение на гранична полиция. Разстоянието при слизане отнема 3 – 4 часа, а при изкачване, поради стръмния релеф на местността – 4,5 – 5,5часа. Пътеката е маркирана с червен цвят. Спускането започва през тревни площи и минава рязко към подножието на вр. Каменец (1994м.н.в.). След леко изкачване върхът се подсича отдясно и след него пътеката се разклонява, като дясната води към вр. Кулата.

 

 

Маршрутът за Гюешево продължава в северозападна посока, отново покрай граничната бразда.Преминава се покрай останките от македонски граничен пост и току над с. Гюешево пътеката прави десен завой. Тук тя (пътеката) се напуска и се предприема свободно спускане (без маркировка) към гористия пояс, преди който има малко кладенче. Навлиза се в гората и по някой от многото черни пътища или напосоки се търси шосето Скопие – Кюстендил. Вляво от него е разклона за с. Гюешево. Селото се обслужва от жп линия до Кюстендил, като в празнични дни влакът продължава до София.


 

Хижа "Осогово" - вр. Соколов камик - с. Вратца
От х. Осогово се тръгва по пътеката със синя маркировка и се следва до останките на бивш овчарник. Изоставя се и се продължава вдясно надолу по стръмна поляна, осеяна с хвойна и скалички. След 150 - 200м. се издига скала с триангулачна точка (1684м.н.в.), наречена "Соколов камик". В западния край на поляната могат да се видят зидове от з. Вратечкият говедарник.

 

 

На вр. "Соколов камик" преди години са се провеждали трентировъчните занимания на алпийския клуб в гр. КюстендилСлед върха се слиза към долния край на поляната, където е началото на немаркирана, обрасла и труднопроходима пътека по каменистия рид Мурата. Пресича се малката Елинска рекичка и през Рекалска махала се слиза в с. Вратца. Разстоянието до селото в тази посока е 3,5ч, а в обратна - 4,5ч.


 

Хижа "Осогово" - м. "Разкола" - м. "Ешекчийска орница" - вр. Човека - м. "Превала" - Каракашка махала - т.к. "Три буки" - х. "Осогово"
Маркировката е зелена. Тръгва се по шосето за гр. Кюстендил в североизточна посока. След около 700м. има кръстовище на черни горски пътища. Завива се вляво, в северозападна посока и се излиза на голяма поляна "Ешекчийска орница". Продължава се в западна посока по черен път през букова гора, подсича се от север вр. Кюник (1923м) и се достига заравненото връхче Платно. Тук е пътеката х. "Осогово - с. Вратца, както и зимния път за вр. Руен. По маркировката се достига вр. Човека.

 

 

В югозападна посока се слиза до м. "Превала". Дотук 2,5ч. По този маршрут може да се слезе и в резервата Църна река. От м. "Превала" в югозападна посока черен път подсича върховете Горната чука (1802м) и Долната чука (1751м) и слиза на превала за Каракашка махала, като завива рязко в ляво, източна посока. През зимата движението в отсечката м. "Превала" - превал за Каракашка махала трябва да става по билото, защото районът е силно лавиноопасен. След махалата маршрутът излиза на пътя, водещ до постройките на ДДС "Осогово". От там вляво се излиза на асфалтов път, който минава покрай туристически комплекс "Три буки" и отива в х. Осогово.


 

Хижа "Осогово" - м. "Голям предел" - Брезовски рид - с. Слокощица
Маршрутът е предимно билен и предлага необятни пейзажи. Продължителността е 8 - 9ч., жълта маркировка. От х. "Осогово" се тръгва по асфалтирания път в посока туристически комплекс "Три буки", подминава се и по билната пътека се стига до станцията (профилакториум) на ДАП (1527м). Продължава се нагоре през ливадата срещу профилакториума, навлиза се в букова гора и се подсича отляво вр. Чуката (1628м). Излиза се на поляна, срещу която се вижда вр. Черни връх (1695м). Той се подсича отдясно от черен път и се слиза на седловината пред вр. Юрушки гробища (1551м). Под лек наклон се стига до студения извор "Вировете". Оттук до м. "Голям предел" трябва да се следи билния маркиран път (около 1ч). В м. "Голям предел" е макадамовия път Кюстендил - с. Сажденик.

 

От тук, също така, започва характерния за планината Брезовски рид. По главното било на рида от юг на север се редят следните по-високи върхове: Голяма чука (1454м), Костина чука (1474м), Белоток (1524м), Таушанска чука (1297м) и Сипельо над с. Слокощица, обрасъл с иглолистни гори. От м. "Голям предел" за около 1ч. се стига до вр. Белоток. Продължавайки все по билото, а над с. Слокощица през иглолистна гора се слиза в селото (Слокощица), което е на 2км от Кюстендил. Разстоянието по билото от м. "Голям предел" до с. Слокощица е 15км. Преди навлизането в иглолистната гора, вдясно, има широк коларски път. Маркиран е и води до ман. Свети Лука" над с. Граница. Разстоянието на отбивката до него е 20 - 30мин. От манастира до селото има асфалтиран път. Разстоянието е 1ч.

Изработка,SEO и поддръжка - ателие "digitalisimus"
The Osogovo mountain, Osogovo chalet